Hayvanlar Hk. Yasa ve Yönetmelikler

EVCİL, YABANİ, ÇİFTLİK HAYVANLARI VE BİLEŞENLERİ HAKKINDA TÜM YASAL MEVZUAT

HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 5199- Kabul Tarihi: 24/6/2004 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 1/7/2004- Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI T.C. Başbakanlık Tarih: 13/09/2012

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2006- Sayısı : 26166

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU Kanun Numarası: 5996- Kabul Tarihi: 11/6/2010 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/6/2010- Sayı: 27610 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 49

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU- Değişiklik Anayasa Mahkemesinin 20/3/2013 tarihli ve E: 2012/76, K: 2013/44 sayılı Kararı ile değişik hali. Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 07/11/2013- Sayı: 28814

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5728- Kabul Tarihi: 23/1/2008 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 08/2/2008- Sayı: 26781

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi: 12.05.2006- Resmî Gazete Sayısı: 26166

Tehlikeli Köpekler Hakkında ki Düzenlemeyi de Kapsamaktadır

EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYG UN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4934- Kabul Tarihi: 15/7/2003

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası: 4982- Kabul Tarihi: 9/10/2003 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/10/2003- Sayı: 25269 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 42

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 19.4.2004, No:7189 Dayandığı Kanunun Tarihi: 09.10.2004, No: 4982 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 27.4.2004 No:25445

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 3071- Kabul Tarihi: 1/11/1984 Resmî Gazete Tarihi: 10.11.1984- Sayı:18571

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile İlgili 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Resmî Gazetenin Tarihi: 24 Ocak 2004- Sayı: 25356

KABAHATLER KANUNU Kanun Numarası: 5326- Kanun Kabul Tarihi: 13/03/205 Yayımlandığı Resmî Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 31/03/2005

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU Kanun Numarası: 3285 / Yayımlandığı R. Gazete: 16.05.1986 -Sayı: 19109 13/06/2010 Tarih ve 27610 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 47. Maddesi’nin 3. fıkrası ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

HAYVAN ISLAHI KANUNU Kanun No. 4631- Kabul Tarihi: 28.2.2001 13/06/2010 Tarih ve 27610 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 47. Maddesi’nin 6. fıkrası ile 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

KARA AVCILIĞI KANUNU Son Hali Kanun Numarası: 4915- Kabul Tarihi: 1/7/2003 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 11/7/2003 Sayı: 25165 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 42 Sayfa:

SU ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun Numarası:1380- Yayınlandığı R. Gazete: 04.04.1971-13799 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No: 4950- Kabul Tarihi: 22.7.2003

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından: 9 EKİM 2005 Tarihli Resmî Gazete- Sayı: 25961

HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İ.B.B. VETERİNERLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi: 08.10.2011- Resmî Gazete Sayısı: 28078

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 15 Ekim 2011 CUMARTESİ- Resmî Gazete Sayı: 28085

SERBEST VETERİNER HEKİMLİK YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Resmî Gazete Tarihi: 29/08/1995- Resmî Gazete Sayısı: 22389

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2015- Resmî Gazete Sayısı: 29415

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete - Sayı: 28149

HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: 11 Ağustos 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete- Sayı: 26610

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 27 Aralık 1996- Sayı: 22860 Kanun No: 4177 – Kanun Tarihi: 29 Ağustos 1996

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi: 27.12.2001- Resmî Gazete Sayısı: 24623

Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme (Bu Sözleşme, 01.12.1966 tarih ve 797 sayılı Kanunla onaylanarak, 17.12.1966 tarih ve 12480 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanmıştır.)

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME Onay Kanunu: Tarih: 28/12/1993 Sayı: 3958 Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 15/03/1994 Karar No: 94/5434 Resmî Gazetede Yayımlanma: Tarih: 17 Mayıs 1994 Sayı: 21937 Yürürlük: 13 Kasım 1994

HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 15 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete- Sayı: 28914

DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 13 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete- Sayı: 28141