Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ:
İşbu sözleşme, 27 Kasım 2014 Tarihinde 29188 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış, hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen ‘MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’ esas alınarak hazırlanmıştır.
Bu şekilde, siz değerli müşterilerimizi bilinçlendirmek güvenli ve huzurlu satın alma ortamınızı sağlamak hedeflenmiştir.
Ön bilgilendirme:
Siparişiniz olan ürünün ya da hizmetlerin temel nitelikleri, bedeli, gönderim alıcı tarafından ödenecekse kargo bedeli, web sayfalarımızda belirtilmiştir.
Firmamızın iletişim bilgileri ve ticari unvanı ilgili web sayfalarında tanımlanmıştır.
Şikayetlerinizi, siparişten vazgeçmenizi, teslim alınan ürün/ürünlerden cayma hakkınızı kullanmak istediğinizi, destek@loulou.com.tr e-posta adresine cayma sebebinizi de içeren bir bildirimde bulunmalısınız. Bildiriminizi takiben sitemimizde kayıtlı GSM hattınıza veya iletişim e-posta adresinize iade adresi, anlaşmalı kargo şirketiyle ilgili geri bildirimde bulunulur.
Anlaşmalı kargo şirketimiz/şirketlerimiz haricindeki iadelerde gönderim bedelini satın alan öder.
Satın alan, firmamızın belirlediği kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi ile ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda, ürünün ilgili kargo şirketine tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan firmamız sorumlu değildir.
Web Sitemizde yayınlanmış ‘’Gizlilik İlkelerimiz’’ işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Satın alan, shop.loulou.com.tr web sitesinden üyelik işlemini gerçekleştirdiği esnada, web sitemizde yayınlanmış Teslimat Koşullarını, Gizlilik İlkelerini, Mesafeli Satış Sözleşmesini okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır.
Satın alan, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilir.
Web Sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından firmamız sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayarak gerekli önlemleri almıştır.
IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve satın alacağınız ürünleri ya da hizmetleri tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır.
Sitemizde satın alacağınız ürünlerin ve hizmetlerin takibi ve aynı reklamların ard arda görülmesinin engellenmesi amacıyla Cookie’lerden yararlanılmaktadır. Cookie’lerden size ilgi alanlarınız doğrultusunda içerik sunulması ve tekrar tekrar şifre girmemeniz için şifrenizin saklanması gibi konularda yararlanılmaktadır.
Satın alan, işbu sözleşmeyle kendisine ön bilgilendirme yapılmadığına dair inkar ve iddiada bulunamaz.
Satın alanın yükümlülükleri:
Mal/malların tarafımızca geri alınacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, satın alan cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde ürün/ürünleri firmamıza geri göndermek zorundadır. Sürenin aşımı halinde gönderi kabul edilemez.
Satın alan, cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kendisi sorumludur.
Üyelik işlemi esnasında sisteme tanımlanan bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden satın alan sorumludur. Benzeri hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.
Satın alan firmamızdan izin almadan web sitemizi ve site içeriğini ticari ya da reklam amaçlı kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde firmamızın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu ayrıca satın alan, kullanıcı adı niteliğinde ki e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, bu ve sözleşme hususlarını daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

Satın alan aşağıda açıklanan ürün ya da hizmetlerde cayma hakkını kullanamaz:
Satın alanın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler
İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
Gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya satın alana anında teslim edilen gayrimaddi ürünler
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, satın alanın onayı ile ifasına başlanan hizmetler

Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri:
Cayma hakkı:
(1) Satın alan, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise satın alanın ürünü teslim aldığı gün başlar. Ancak satın alan, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, satın alanın son ürünü teslim aldığı gün esas alınır.

b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, satın alanın son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, satın alanın ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

(4) ürün/ürünlerin kargo şirketine teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Ürün teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, ürün teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Eksik bilgilendirme:
(1) Firmamız, cayma hakkı konusunda satın alanın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Satın alan, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükârda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
Cayma hakkının kullanımı:
(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile firmamıza yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü satın alana aittir.